Hagesund Storkjøkken AS har sine lokaler i Haugesund, og står for salg og service av storkjøkkenprodukter.

Gjennom Importgruppen for storkjøkken utstyr har vi samarbeidspartnere strategisk plassert i alle de viktigste markeder i Norge.

Importgruppen samarbeider om kjøp og import av europeiske kvalitetsprodukter.

Haugsund Storkjøkken AS fokuserer på servicetilgjengelighet og har i dag 3 serviceteknikere og helgevakt. Vi har et betydelig reservedelslager.

Prosjektering av nyanlegg utføres internt med egne dataverktøy.

Vi arbeider etter begrepet ”kvalitet og service”.Planlegging - Prosjektering - Montering - Service

Haugesund Storkjøkken AS - Ålfjordgaten 18 - 5522 Haugesund - Tlf: (47) 52 73 11 10 - Fax: (47) 52 73 11 09 - E-mail: sveinab@online.no


Design: Turtleweb